vnen

logo  mkvn-azelis

 

Hotline: 028.3997 6985

info@mkvn-chemicals.com

 

Hỗ trợ: 028.3997 6982

info@mkvn-chemicals.com

Trang chủ»Danh mục sản phẩm»Chăm sóc gia dụng»Tẩy rửa, bảo vệ bề mặt cứng

Tẩy rửa & bảo vệ bề mặt cứng

Results 1 - 25 of 25
Sắp xếp
Dehydol LT 07 TH

Dehydol LT 07 TH

Công dụng: Chất hoạt động bề mặt

Liên hệ
Chi tiết
Dehydol LT 07 TH

Dehydol LT 07 TH

Công dụng: Chất hoạt động bề mặt Non-Ionic  

Liên hệ
Chi tiết
Dehydol LS 9 TH

Dehydol LS 9 TH

Công dụng: Chất hoạt động bề mặt

Liên hệ
Chi tiết
Dehydol LS 8 TH

Dehydol LS 8 TH

Công dụng: Chất hoạt động bề mặt

Liên hệ
Chi tiết
Dehydol LS 7 TH

Dehydol LS 7 TH

Công dụng: Chất hoạt động bề mặt Non-Ionic  

Liên hệ
Chi tiết
Dehydol LS 7 TH

Dehydol LS 7 TH

Công dụng: Chất hoạt động bề mặt

Liên hệ
Chi tiết
Dehydol LS 6 TH

Dehydol LS 6 TH

Công dụng: Chất hoạt động bề mặt Non-Ionic  

Liên hệ
Chi tiết
Dehydol LS 6 TH

Dehydol LS 6 TH

Công dụng: Chất hoạt động bề mặt

Liên hệ
Chi tiết
Dehydol LS 5 TH

Dehydol LS 5 TH

Công dụng: Chất hoạt động bề mặt

Liên hệ
Chi tiết
Dehydol LS 5 TH

Dehydol LS 5 TH

Công dụng: Chất hoạt động bề mặt Non-Ionic  

Liên hệ
Chi tiết
Dehydol LS 4 TH

Dehydol LS 4 TH

Công dụng: Chất hoạt động bề mặt

Liên hệ
Chi tiết
Dehydol LS 4 TH

Dehydol LS 4 TH

Công dụng: Chất hoạt động bề mặt Non-Ionic  

Liên hệ
Chi tiết
Dehydol LS 3 TH

Dehydol LS 3 TH

Công dụng: Chất hoạt động bề mặt Non-Ionic  

Liên hệ
Chi tiết
Dehydol LS 2 TH

Dehydol LS 2 TH

Công dụng: Chất hoạt động bề mặt Non-Ionic  

Liên hệ
Chi tiết
Dehydol LS 15 TH

Dehydol LS 15 TH

Công dụng: Chất hoạt động bề mặt

Liên hệ
Chi tiết
Dehydol LS 15 TH

Dehydol LS 15 TH

Công dụng: Chất hoạt động bề mặt Non-Ionic  

Liên hệ
Chi tiết
Dehydol LS 12 TH

Dehydol LS 12 TH

Công dụng: Chất hoạt động bề mặt

Liên hệ
Chi tiết
Dehydol LS 12 TH

Dehydol LS 12 TH

Công dụng: Chất hoạt động bề mặt Non-Ionic  

Liên hệ
Chi tiết
Dehydol LS 11 TH

Dehydol LS 11 TH

Công dụng: Chất hoạt động bề mặt

Liên hệ
Chi tiết
Dehydol LS 11 TH

Dehydol LS 11 TH

Công dụng: Chất hoạt động bề mặt Non-Ionic  

Liên hệ
Chi tiết
Dehydol LS 10 TH

Dehydol LS 10 TH

Công dụng: Chất hoạt động bề mặt

Liên hệ
Chi tiết
Dehydol LS 10 TH

Dehydol LS 10 TH

Công dụng: Chất hoạt động bề mặt Non-Ionic  

Liên hệ
Chi tiết
Dehydol LS 1 TH

Dehydol LS 1 TH

Công dụng: Chất hoạt động bề mặt Non-Ionic 

Liên hệ
Chi tiết
Dehydol LS 09 TH

Dehydol LS 09 TH

Công dụng: Chất hoạt động bề mặt Non-Ionic  

Liên hệ
Chi tiết
Dehydol LS 08 TH

Dehydol LS 08 TH

Công dụng: Chất hoạt động bề mặt Non-Ionic  

Liên hệ
Chi tiết

Sản phẩm mới

Dehydol LS 15 TH

Dehydol LS 15 TH

Công dụng: Chất hoạt động bề mặt Non-Ionic  

Liên hệ
Chi tiết
Dehydol LS 12 TH

Dehydol LS 12 TH

Công dụng: Chất hoạt động bề mặt Non-Ionic  

Liên hệ
Chi tiết
Dehydol LS 11 TH

Dehydol LS 11 TH

Công dụng: Chất hoạt động bề mặt Non-Ionic  

Liên hệ
Chi tiết
Dehydol LS 10 TH

Dehydol LS 10 TH

Công dụng: Chất hoạt động bề mặt Non-Ionic  

Liên hệ
Chi tiết
Dehydol LS 09 TH

Dehydol LS 09 TH

Công dụng: Chất hoạt động bề mặt Non-Ionic  

Liên hệ
Chi tiết
Dehydol LS 08 TH

Dehydol LS 08 TH

Công dụng: Chất hoạt động bề mặt Non-Ionic  

Liên hệ
Chi tiết

Văn phòng Công ty MKVN

Địa chỉ : Số 10 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM

Điện thoại : (+84) 28 3997 6980

Fax : (+84) 28 3997 6981

MKVN – Chi Nhánh Hà Nội

Địa chỉ : Lầu 12, Phòng 4, 4A Láng Hạ, Quận Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại : (+84) 24 39361417
Fax : (+84) 24 39361416

KHO MKVN - THAI TON BASE DEPOT

Địa chỉ : 301 DT 743, Phường Bình Hòa, Huyện Thuận An, Tỉnh Bình Dương
Điện thoại : 02743721347
Fax : 02736402605